TCC-group BV Amsterdam wint Europese opdracht ruimen pluimvee

De TCC-group BV uit Amsterdam heeft van de week een Europese opdracht gewonnen voor het ruimen van pluimvee bij uitbraak van dierziekten als de vogelgriep H5N1.
Deze opdracht is uitgeschreven door het Federaal agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) in Brussel. Er waren vijf bedrijven die zich inschreven. De aanbieding van TCC-group uit Amsterdam kwam als beste uit de bus.

Wat is precies de opdracht /aankoop van het FAVV:

De opdracht betreft een overeenkomst voor het ruimen van pluimveebedrijven en pluimveehokken van particuliere pluimveehouders. Bij het ruimen moeten de dieren worden gedood en verwijderd en moet de plaats waar zij werden gehouden voorlopig worden ontsmet. Het doden van de dieren gebeurt d.m.v. de CO2 stalvergassingsmethode. Bij de ruimingen zijn altijd dierenartsen aanwezig om te beoordelen of de dieren niet te veel lijden. De CO2 stalvergassingsmethode wordt door de Universiteit van Wageningen als de meest diervriendelijke oplossing gezien.

Europese opdracht voor standby staan voor ruimen pluimvee gaat naar TCC-group uit Amsterdam
Europese opdracht voor standby staan voor ruimen pluimvee gaat naar TCC-group uit Amsterdam

Wat is de inhoud van deze Europese opdracht:

De opdracht betreft het stand-by houden van het personeel en het specialistische materieel dat nodig is om dergelijke ruimingen op korte termijn te kunnen verrichten. Hieronder vallen o.a. een jaarlijkse simulatieoefening, maar ook het daadwerkelijk ruimen van door het FAVV aangeduid pluimvee. Met de opdracht is een bedrag van 36.600 euro gemoeid.

Over TCC-group BV:

De TCC-group verzorgt al vele jaren de ruimingen van kippen en pluimvee door heel Europa. Hierdoor is een brede kennis en ervaring bij het bedrijf aanwezig in het diervriendelijk euthanaseren van pluimvee. Dit ruimen is noodzakelijk bij diverse dierziektes die zich niet mogen verspreiden. Zoals onder andere de vogelgriep H5N1 en de vele varianten daarop.

 

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *